400-618-0273

IELTS

打算考雅思的同学们都知道,雅思“抢考位”堪比“双11”大抢购,为了帮助雅思考生顺利抢到考位,在此为你奉上2020年1-3月雅思考试时间表公布,希望对准备报考2020年雅思考试的同学有所帮助!......了解更多抢考位信息>>
预约指导抢考位

2020年5-12月雅思考试时间表

考试日期 类别 口试预定
开始日期*
在线咨询
09/05/2020 A 18/04/2020 咨询抢考位
16/05/2020 A 25/04/2020 咨询抢考位
21/05/2020 A+G 02/05/2020 咨询抢考位
30/05/2020 A+G 09/05/2020 咨询抢考位
06/06/2020 A 16/05/2020 咨询抢考位
13/06/2020 A+G 23/05/2020 咨询抢考位
18/06/2020 A 30/05/2020 咨询抢考位
20/06/2020 A+G 30/05/2020 咨询抢考位
02/07/2020 A 13/06/2020 咨询抢考位
11/07/2020 A+G 20/06/2020 咨询抢考位
18/07/2020 A 27/06/2020 咨询抢考位
25/07/2020 A+G 04/07/2020 咨询抢考位
06/08/2020 A 18/07/2020 咨询抢考位
08/08/2020 A+G 18/07/2020 咨询抢考位
22/08/2020 A+G 01/08/2020 咨询抢考位
29/08/2020 A 08/08/2020 咨询抢考位
05/09/2020 A 15/08/2020 咨询抢考位
12/09/2020 A+G 22/08/2020 咨询抢考位
17/09/2020 A+G 29/08/2020 咨询抢考位
26/09/2020 A+G 05/09/2020 咨询抢考位
10/10/2020 A 19/09/2020 咨询抢考位
15/10/2020 A 22/09/2020 咨询抢考位
24/10/2020 A+G 26/09/2020 咨询抢考位
31/10/2020 A+G 10/10/2020 咨询抢考位
07/11/2020 A 17/10/2020 咨询抢考位
12/11/2020 A+G 24/10/2020 咨询抢考位
21/11/2020 A+G 31/10/2020 咨询抢考位
28/11/2020 A 07/11/2020 咨询抢考位
03/12/2020 A 14/11/2020 咨询抢考位
05/12/2020 A+G 14/11/2020 咨询抢考位
12/12/2020 A 21/11/2020 咨询抢考位
19/12/2020 A+G 28/11/2020 咨询抢考位

注:考试时间如有变动,请以官网为准

热门课程推荐

咨询更多课程

更多科目抢考位信息

预约

指导抢考位技巧

我要预约